Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Elérhetőségünk T/F: 56/352-270; Mobil: 30/369-2418; 30/353-8766;

Email: hmszkkft@t-online.hu; Web: www.hmszk.hu

 

HMSZK KFT.

Több mint 25 éve a hegesztést végzők szolgálatában!

Társaságunk a gázhegesztő és lángvágó eszközök, berendezések és tartozékaik, hegesztési gázellátó rendszerek és tartozékaik - 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet mellékleteként hatályba léptett Hegesztési Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: HBSZ) 8. ELLENŐRZÉS, VIZSGÁLAT fejezetében előírt - időszakos biztonsági felülvizsgálatai elvégzésére létesült 1994-ben.

Szolgáltatásunk bővítéseként - amint a szabályozásban megjelent – 2015. évtől vállaljuk az ívhegesztő eszközök, berendezések és tartozékaik a HBSZ hivatkozott fejezete szerinti időszakos biztonsági felülvizsgálatai elvégzését is.

Folyamatos törekvésünk, hogy megfeleljünk megrendelőink és a technikai fejlődés növekvő igényeinek, ezért az AUTOMED-autogéntechnikai Kft-vel közösen 2001-ben létrehoztuk az AUTOMED-autogéntechnika – HMSZK Hegesztésbiztonsági Vizsgálólaboratóriumot amely akkreditált laboratóriumként működött 2016-ig.

Valamennyi munkatársunk rendelkezik a HBSZ-ben és a vonatkozó előszabványokban (jelenleg MSZE 12805:2014; MSZE 12809.2014 2. és az MSZE 12810:2014 2.) előírt általános és szakmai szakképesítésekkel, tanfolyami végzettségekkel és több éves felülvizsgálói gyakorlattal. Rendelkezünk a felülvizsgálatok szakszerű elvégzéséhez szükséges speciális eszközökkel, a szükséges mérések elvégzéséhez kalibrált mérő- és vizsgáló műszerekkel.

 

A 2016. évben létrehoztuk az önálló HMSZK Kft. Hegesztésbiztonsági Vizsgálólaboratóriumot. 

Vizsgáló laboratóriumunkat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (továbbiakban: NAH) a

1. Gázhegesztő eszközök, villamos hegesztő munkaeszközök, lángvágó gépek, eszközök (hordozható) laboratóriumi vizsgálata

2. Gázhegesztő eszközök, villamos hegesztő munkaeszközök, lángvágó gépek, eszközök, berendezések (hordozható és telepített), hegesztési gázellátó rendszerek helyszíni vizsgálata műszaki területre a NAH-1-1799/2016 nyilvántartási számon az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 számú szabvány előírásai alapján akkreditálta. Laboratóriumunk 2019-ben áttért az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti irányítási rendszerre.

Szolgáltatásunk folyamatos jó színvonalát az akkreditált státusz fenntartása, annak rendszeres NAH által történő felülvizsgálata (auditálása) is szavatolja. Jelenlegi akkreditált státuszunk 2021-11-15-ig érvényes.

Laboratóriumunk az ország egész területén – területi képviseletei közreműködésével - vállalja az előző bekezdésben felsoroltak, megfelelő színvonalú időszakos biztonsági felülvizsgálatát és a szükségessé váló hibaelhárításokat.

A felülvizsgálatokat a Laboratórium Minőségirányítási Kézikönyvében leírtak, a mindenkor hatályos HBSZ., és a vonatkozó szabványok, szakmai előírások, valamint az ezek alapján kidolgozott tételes Vizsgálati Technológiai Utasítás és a Mérési Utasítás szerint végezzük.

A felülvizsgálatokat a megrendelő telephelyén, illetve telephelyein előre egyeztetett időpontban végezzük el. A szükségessé váló alkatrész cseréket, pótlásokat a megrendelő megbízottjával történt egyeztetés alapján biztosítjuk.

Felülvizsgálóink a két felülvizsgálat közötti időszakban is segítik megrendelőink - szakterületükre vonatkozó - hegesztéstechnikai problémáinak a megszüntetését

 

Az alkalmazott döntési szabály, az eredmények értékelése (minősítése) során az akkreditált státuszban végzett vizsgálatoknál

Az előírt követelményeket normatív dokumentum (szabvány) írja elő, ezért a kockázati szint további megfontolását a laboratórium nem végzi.

Előírt követelmények

Villamos hegesztő munkaeszközök.

MSZE 12810:2014 2 előszabvány 3. és 4. fejezet, illetve „A - C melléklet Ellenőrző lista” szerinti követelmények, „F” melléklet szerinti előírások az időszakos biztonsági ellenőrzések és vizsgálatok elvégzéséhez szükséges képesítésre, felkészültségre és felhatalmazásra vonatkozó követelmények, a felülvizsgálatok gyakorisága. MSZ EN 60974-4:2017 1. táblázat, 5. fejezet illetve „A melléklet Ellenőrző lista” szerinti követelmények.

Gázhegesztő eszközök / Lángvágó gépek, eszközök (hordozható) / Lángvágó gépek, eszközök, berendezések (telepített) / Hegesztési gázellátó rendszerek és csővezeték hálózata

MSZE 12809:2014 2. előszabvány 4. fejezet, illetve „1. - 4. táblázat: Ellenőrző lista”, 5 fejezet a vizsgálati jegyzőkönyv tartalmi követelményei, továbbá „A” melléklet: a képesítésre, felkészültségre, felhatalmazásra vonatkozó követelmények, valamint a felülvizsgálatok gyakoriságára és a szükséges eszközökre vonatkozó előírások”. MSZE 12805:2014 előszabvány 4. fejezet illetve „B melléklet: az időszakos biztonsági ellenőrzés és vizsgálat tartalmára és gyakoriságára vonatkozó előírások. Az MSZE 12807:2015 előszabvány 6. fejezet A gáztömörségi vizsgálatra illetve szilárdsági nyomáspróbára vonatkozó követelmények.

Megfelelőségi nyilatkozat

Amennyiben a vizsgált tárgy a követelményeket kielégíti, a vizsgálati jegyzőkönyvek megfelelő rovata a következő értékelést (minősítést) tartalmazza: „megfelelt”.

A vizsgálati jegyzőkönyvek megfelelő rovata – ha a vizsgált tárgy valamelyik vizsgált jellemzője a követelményeket nem teljesíti és ez az eszköz további használatát balesetveszélyessé, illetve biztonságtechnikai és munkavédelmi szempontból lehetetlenné teszi, a  következő értékelést (minősítést) tartalmazza: „nem felelt meg”.

 

ILAC-G8:09/2019 „Útmutató a döntési szabályokhoz és a megfelelőségi nyilatkozatokhoz” alkalmazása a műszeres mérések minősítésénél (az MSZT honlapján elérhető)

A vizsgálati eredmények (ahol értelmezhető) mérési bizonytalansággal kerülnek megadásra, mert a mérési bizonytalanság befolyásolja a specifikációs határnak való megfelelést.

Közvetlenül figyelembe vett mérési bizonytalanság

A mérési bizonytalanság a vizsgálat során használt mérőeszköz kalibrálási bizonyítványában rögzített mérési bizonytalanság alapján kerül meghatározásra. A laboratórium a biztonsági sáv alapjául a kiterjesztett mérési bizonytalanság (U) r-szeresét

használja, ahol w = rU. A bináris döntési szabály alkalmazásakor az elfogadási határ (AL= TL – w) alatt mért érték a megfelelő.

U = kiterjesztett mérési bizonytalanság, amely megközelítőleg 95 %-os megbízhatósági (fedési) valószínűségnek felel meg, rendszerint k = 2 kiterjesztési tényezővel.

AL = elfogadási határ, a megengedett mért mennyiségértékek meghatározott felső, vagy alsó határa.

TL = tűréshatár, egy jellemző megengedett értékeinek meghatározott felső vagy alsó határa

w = biztonsági sáv, a tűréshatár és a megfelelő elfogadás határ közötti tartomány, ahol a hossz: w = TL – AL

 

Egyéb – nem akkreditált - szolgáltatásaink:

-Hegesztő áramforrások MSZ EN IEC 60974-14:2019 szerinti érvényesítése (validálása) kalibrált, műterheléses műszerrel.

-Kéziszerszámok, szerszámgépek ÉV. vizsgálata.

-Kisebb helyszíni szerelések, javítások. Nagyobb javítások esetén szakszervizbe történő el- és visszaszállítás. A szükséges javítások, alkatrész pótlások alkalmával minden esetben csak ISO minősítéssel rendelkező szakműhelyben javított, illetve minősített gyártótól, importőrtől származó eszközök, anyagok kerülnek beépítésre.

-Hegesztőanyagok és gépek értékesítése.

-A felülvizsgálatok alkalmával, "nem felelt meg" minősítésű eszközök, berendezések, tartozékok felújítottra vagy újra történő cseréje.

-Gázhegesztő-, lángvágó-, forrasztó-, melegítő eszközök és tartozékok, ívhegesztő-, plazmavágó gépek, tartozékok, hegesztési segédanyagok, védőeszközök értékesítése. A megrendelt termékek házhozszállítását is vállaljuk, amelynek díját - egyedi megállapodás alapján - akár teljes egészében is átvállaljuk.

 

Mezőtúr, 2020. november 30.

                                                                                     Szűcs Ferenc s.k.  laboratóriumvezető